Шпали залізобетонні, попередньо напружені для з/б колії 1520 мм

ДСТУ Б В.2.6.-209:2016. Технічні умови

1. ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ

1.1. Шпали слід виготовляти до вимог цього стандарту, щодо технологічної документації затвердженої в установленому порядку. 
1.2. Основні параметри та разміри
1.2.1. Шпали в залежності від типу рейкових кріплень поділяють на:
Ш1 - для роздільного клемно-болтового рейкового кріплення (типу КБ) з болтовим кріпленням підкладки до шпали;
Ш2 - для нероздільного клемно-болтового рейкового кріплення (типу БПУ) з болтовим кріпленням підкладки або рейки до шпали;
1.2.2. Форма та разміри шпал повинні відповідати вказаним в табл. 1 та на кресл. 1-4. Показники матеріаломісткості шпал наведені у додатку 1.

Таблиця 1

Марка шпалиВідстань між упорними кромками різних кінців шпали А, ммВідстань між упорними кромками одного кінця шпали А1, ммВідстань між осями отворів для болтів А2, ммВідстань між віссю отвору та упорною кромкою А3, ммКут нахилу упорних кромокНапрямок більшої сторони отвору для болта відносно продольної вісі шпали

Ш1-1

2012

404

310

47

55°

Поперечне

Ш1-2

2000

392

310

41

72

"

Ш2-1

2012

404

236

84

55

Продольне

Примітки:

1. На кромках, що примикають до підошви та торців шпали, допускаються фаски шириною не більше 15 мм. 
2. За погодженням виробника з замовником допускається виготовлення шпал, у яких розміри та розташування заглиблень на підошві відрізняються від вказаних на кресл. 1, а форма та разміри вертикальних каналів для закладних болтів відрізняються від вказаних на кресл. 2-4.

10629 clip image004

1 - закладна шайба; 2 - проволочна арматура переріз 3 - 3 приведено на кресл. 3 
Кресл. 1 
ПІДРЕЙКОВА ЧАСТИНА ШПАЛИ Ш1 - 1

10629 clip image005

Кресл. 2

ПІДРЕЙКОВА ЧАСТИНА ШПАЛИ Ш1 - 2


10629 clip image006


Переріз 4-4, 5-5 та 6-6 приведені на кресл. 2

Кресл. 3

ПІДРЕЙКОВА ЧАСТИНА ШПАЛИ Ш2 - 1
10629 clip image007

Кресл. 4

РОЗМІЩЕННЯ АРМАТУРИ 
на торці шпали

10629 clip image008

в середньому розріз шпали
10629 clip image009

Кресл. 5

1.2.3. Шпали поначають марками відповідно до вимог ДСТУ. Марка шпали і двох літерно-цифрових груп, розділених тире.
Перша група містить позначення типу шпали (п. 1.2.1). У другій групі вказують варіант виконання підрейкової площадки (табл. 1).
Приклад умовного позначення (марки) шпали типу Ш1, першого варіанту виконання підрейкової площадки:
Ш 1-1.
1.2.4. В залежності від тріщиностійкості, точності геометричних параметрів, якості бетонної поверхні шпали поділяють на два сорти: перший і другий.
Шпали другого сорту призначені для укладання на малодіяльних, станціонних та під'їздних шляхах. Поставка шпал другого сорту виконується лише за згодою замовника.
1.3. Характеристики
1.3.1. Шпали повинні задовольняти вимогам тріщиностійкості, принятим при їх проектуванні, та витримувати при випробуванні контрольні навантаження, зазначені в табл. 2.

Таблиця 2

Перетин шпали, що випробовується

Контрольні навантаження, кН (тс), для шпал

першого сорту

другого сорту

Підрейковий

130 (13,2)

120 (12,2)

Середній

98 (10,0)

88 (9,0)

1.3.2. Шпали слід виготовляти з важкого бетону класу по міцності на стиск В40.
1.3.3. Фактична міцність бетону (у проектному віці, передавальна та відпускна) повинна відповідати вимогам ГОСТ 13015.0.
1.3.4. Нормовану передатну міцність бетону слід приймати рівною 32 МПа (326 кгс/см).
1.3.5. Відпускну міцність бетону приймають рівною передавальною міцністю бетону.
1.3.6. Марка бетону по морозостійкості повинна бути не нижче F200.
1.3.7. Для бетону шпал слід використовувати щебінь з природного каменю або щебінь з гравію фракції 5-20 мм по ГОСТ 10268. Допускається за погодженням виробника із замовником застосовувати:
щебінь фракції 20-40 мм в кількості не більше 10% від маси щебеню фракції 5-20 мм по ГОСТ 10268;
щебінь з природного каменю фракції 5-25 мм по ГОСТ 7392 відповідно до всіх інших вимог ГОСТ 10268.
1.3.8. Як арматуру шпали слід використовувати сталевий дріт періодичного профілю класу Вр діаметром 3 мм по ГОСТ 7348 та ТУ 14-4-1471-87.
1.3.9. Номінальна кількість арматурних дротів в шпалі 44. Розташування дротів, контрольоване на торцях шпали, має відповідати зазначеному на кресл. 5. Відстань по вертикалі між парами або окремими дротами, у разі їх відхилення від проектного положення, не повинно бути менше 8 мм. Допускається розворот пар дротів на 90° при збереженні зазначеної вище відстані.
Для забезпечення проектного розташування дротів можуть застосовуватися розділові проставки, що залишаються в тілі бетону (див. додаток 2). Допускається за погодженням виробника і замовника застосовувати проставки, що відрізняються від зазначених у додатку 2.
1.3.10. Загальна сила початкового натягу всіх арматуних дротів у пакеті повинна бути не менше 358 кН (36,4 тс). Середнє значення сили початкового натягу одного дроту при їх номінальному числі повинно становити 8,12 кН (827 кгс). Сила натягу окремих дротів не має відрізнятися від середнього значення більш ніж на 10%.
Зниження сили натягу окремих дротів понад 10%, викликане прослизанням дроту в захопленні не повинно бути більш ніж у одного дроту в шпалах першого гатунку і двох дротів у шпалах другого гатунку.
1.3.11. Допускаються відхилення від номінального числа арматурних дротів за умови, що загальна сила натягу дротів не менше зазначеної в п. 1.3.10. При цьому граничні відхилення за кількістю дротів не повинні перевищувати ±2 шт.
1.3.12. Кінці напруженої арматури не повинні виступати за торцеві поверхні шпал першого гатунку більш ніж на 15 мм, та другого гатунку більш ніж на 20 мм.
1.3.13. Закладні шайби повинні відповідати ГОСТ 23157.
1.3.14. Значення дійсних відхилень геометричних параметрів шпал не повинні перевищувати граничних, що вказані в табл. 3.

Таблиця 3

Найменування відхилення геометричного параметра

Найменування геометричного параметра

Граничні відхилення для шпал

першого сорту

другого сорту

Відхилення від лінійного розміру

Відстань а

±2

+3; -2

Відстань а1

+2; -1

+3; -1

Відстань а2 та а3

±1

±1

Глибина закладання в бетон закладної шайби

±6; -2

+6; -2

Довжина шпали

±10

±20

Ширина шпали

+10; -5

+20; -5

Висота шпали

+8; -3

+15; -5

Відхилення від прямолінійності профілю підрейкових майданчиків на всій довжині чи ширині

-

1

1

Примітка. Розміри, для яких не вказані граничні відхилення, є довідковими.

1.3.15. Нахил підрейкових площадок до поздовжньої вісі шпали у вертикальній площині, що проходить через вісь, повинен бути в межах 1:18 - 1:22 для шпал першого сорту, та 1:16 - 1:24 для шпал другого сорту.
1.3.16. Різниця нахилів підрейкових площадок різних кінців шпали в поперечному до вісі напрямку, не повинна перевищувати 1:80.
1.3.17. Значення дійсних відхилень товщини захисного шару бетону до верхнього ряду арматури не повинні перевищувати, мм:
+7 - для шпал першого сорту;
-5 

+10- для шпал другого сорту.
-5
1.3.18. Розміри раковин на бетонних поверхнях і околиці бетону ребер у шпал не повинні перевищувати значень, вказаних в табл. 4.

Таблиця 4

Вид поверхні шпали

Граничні розміри, мм

Раковин

Сколів бетону ребер

Глибина

Діаметр (найбільший розмір)

Глибина

Довжина по ребру

Шпали першого сорту

Шпали другого сорту

Шпали першого сорту

Шпали другого сорту

Шпали першого сорту

Шпали другого сорту

Шпали першого сорту

Шпали другого сорту

Підрейкові площадки

10

15

10*

15*

15

30

30

60

Упорні кромки

підрейкових площадок

10

15

10**

15**

10

10

20

40

Верхня поверхня середньої частини шпали

10

15

30

45

15

30

30

60

Інші ділянки верхньої поверхні

15

25

60

90

15

30

Не регламентується

Бокові та торцеві поверхні

15

25

60

90

30

60

Такі самі

* Не більше трьох раковин на одній площадці.
** Не більше однієї раковини.

Примітки: 
1. Допускається наявність на поздовжніх кромках підрейкових площадок відбитків від зварних швів між незйомними підрейковими плитами та формою. 
2. Допускається наявність на торцях шпал відбитків елементів жорсткості діафрагм глибиною не більше 5 мм.

1.3.19. Глибина зазорів між дротом і бетоном на торцях шпал не повинна перевищувати 15 мм для шпал першого сорту та 30 мм для шпал другого сорту.
1.3.20. В шпалах не допускається:
напливи бетону в каналах для болтів, що перешкоджають вільній установці і повороту цих болтів в рабоче положення;
місцеві напливи бетону на підрейкових площадках;
провертання болтів рейкового скріплення у каналах шпали при загвинчуванні гайок;
тріщини в бетоні.
Для формування каналів для болтів допускається установка внутрішніх елементів, конструкцію і матеріал яких погоджують з покупцем.
1.4. Маркування
1.4.1. Маркування шпал повинно відповідати вимогам ГОСТ 13015.2.
1.4.2. На верхній поверхні шпал штампуванням при формуванні наносять:
товарний знак або коротке найменування підприємства-виробника - на кожній шпалі;
рік виготовлення (дві останні цифри) - не менше ніж у 20% шпал кожної партії:
В кінцевій частині кожної шпали фарбою наносять:
штамп ОТК;
номер партії.
1.4.3. Місця нанесення маркувальних написів вказані на кресл. 6.
Допускається нанесення товарного знаку або короткого найменування підприємства-виробника та року виготовлення на одній половині шпали.
1.4.4. Маркувальні написи слід виконувати шрифтом висотою не менше ніж 50 мм.
1.4.5. На обох кінцях шпали другого сорту наносять фарбою поперечну смугу шириною 15-20 мм (див. кресл. 6).

Маркування шпали
10629 clip image013

1 - номер партії; 2 - товарний знак або коротке найменування підприємства-виробника; 
3 - рік виготовлення; 4 - знак шпали другого сорту

Кресл. 6

2. ПРИЙМАННЯ

2.1. Приймання шпал здійснюється партіями в відповідності до вимог ГОСТ 13015.1.
2.2. Шпали приймають:
за результатами періодичних випробувань - по показникам морозостійкості бетону та точності геометричних параметрів шпал, за виключенням розміру шпал типу Ш1 - 2;
за результатами приймально-здавальних випробувань - за показниками тріщиностійкості шпал, міцності бетону (класу бетону за міцністю на стиск, передавальної та відпускної міцності), стану каналів для болтів, точності разміру шпал типу Ш1 - 2, якості бетонної поверхні шпали.
2.3. Періодичні іспити шпал за показниками морозостійкості бетону проводять раз на рік, за точністю геометричних параметрів - раз в місяць.
2.4. За точністю геометричних параметрів шпали приймають за результатами вибіркового контролю. При обсязі партії шпал більше 3200 шт. план вибіркового контролю слід ухвалювати за ГОСТ 23616.
2.5. На випробування на тріщиностійкість від кожної партії відбирають контрольні шпали в кількості 0,3%, але не менше  ніж 3 шт. Партію приймають за тріщиностійкістю, якщо відібрані для випробувань шпали витримали контрольні навантаження. Вважається що шпала витримала випробування на тріщиностійкість, якщо при контрольних навантаження не виявлені видимі тріщини в підрейкових і середньому перерізах. За видиму приймають поперечну тріщину в бетоні довжиною більше 30 мм від кромки шпали та розкриттям біля основи понад 0,05 мм.
При незадовільному результаті випробувань на тріщиностійкість допускається розділити партію на дрібніші та пред'являти їх до повторних випробувань на тріщиностійкість. При незадовільному результаті повторного випробування допускається проводити суцільне випробування всіх шпал партії.
2.6. Приймання шпал за станом каналів для болтів та якістю бетонних поверхонь проводять за результатами суцільного контролю.

3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

3.1. Міцність бетону на стиск визначають за ГОСТ 10180 на серії зразків, виготовленних з бетонної суміші робочого складу, що зберігалися в умовах, визначених згідно ГОСТ 18105.
3.2. Морозостійкість бетону визначають відпоідно до ГОСТ 10060.
3.3. Загальну силу натягу арматури контролюють за показаннями манометра відповідно до ГОСТ 22362 з паралельним підключенням самопишучого приладу для записів зусилля натяжіння.
Силу натяжіння окремих дротів арматури вимірюють методом поперечної відтяжки за ГОСТ 22362.
3.4. Для виміру лінійних розмірів шпал, а також раковин та сколів бетону використовують металеві вимірювальні інструменти за ГОСТ 13015. Глибину раковин, а також зазорів між дротами і бетоном на торцях шпал вимірюють штангенциркулем із загостреною штангою.

СХЕМА КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ РОЗМІРІВ а (?а) І ПІДНАХИЛУ ПІДРЕЙКОВИХ ПЛОЩАДОК (i1 И i2)

10629 clip image016

 
1 -шаблон або індикаторний пристрій
Кресл. 7

3.5. Відстань між упорними кромками заглиблень підрейкових площадок різних кінців шпали вимірюють шаблоном, що накладається одночасно на обидві підрейкові площадки шпали (кресл. 7).

3.6. Нахил підрейкових майданчиків підрейкових площадок в поздовжньому та поперечному до вісі шпали направленнях вимірюють індикатором, що накладається одночасно на обидві підрейкові площадки шпал (кресл. 7 та 8).

СХЕМА КОНТРОЛЮ ПРОПЕЛЕРНОСТІ ШПАЛИ
10629 clip image022


1 - Вимірювальний прилад
Кресл. 8

3.7. Відхилення від прямолінійності підрейкових площадок визначають за ГОСТ 13015, вимірюванням найбільшого зазору між поверхнею площадки та ребром металевої повірочної лінійки.
3.8. Глибину закладення в бетон закладних шайб контролюють пристосуванням, що вставляється в канал шпали та провертається на 90° (кресл. 9).
Відсутність у каналах шпали напливів бетону, перешкоджаючих встановленню та повороту болтів в рабоче положення, а також провертанню болтів при закручуванні гайки перевіряють закладним болтом за ГОСТ 16017 з граничними плюсовими відхиленнями розмірів головки. Перевіряють усі чотири канали контрольованої шпали.

СХЕМА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
ГЛИБИНИ ВИПРАВКИ ШАЙБ
10629 clip image024 
1 - ручка; 2 - шток; 3 - шкала; 4 - показник; 5 - корпус; 6 - головка
Кресл. 9

3.9. Товщину захисного шару бетону над верхнім рядом арматури контролюють посередині шпали методом, вказаним на кресл. 10. Допускається за погодженням виробника з замовником контролювати товщину на торцях шпали металевою лінійкою.
3.10. Висоту шпали перевіряють штангенциркулем у поперечних перерізах посередині кожної підрейкової площадки та посередині шпали.

СХЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ЗАХИСНОГО ШАРУ БЕТОНУ
НАД ВЕРХНІМ РЯДОМ АРМАТУРИ ПОСЕРЕДИНІ ШПАЛИ
10629 clip image025


1 - рейка; 2 - дріт верхнього ряду арматури
Кресл. 10

3.11. Кожну шпалу, відібрану для випробувань на тріщиностійкість, випробовують статичним навантаженням послідовно в підрейковому та середньому перерізах за схемою, наведеною в кресл. 11.
Навантаження рівномірно збільшують з інтенсивністю не більше 1 кН/с (100 кгс/с) та доводять до контрольного, вказаного в табл. 2. Це навантаження підтримують постійно на протязі 2 хв, після чого проводять огляд бокових поверхонь з двох боків шпали, у перетину що перевіряється з ціллю виявлення видимих тріщин в розтягнутій зоні бетону. Поверхню бетону при цьому не змочують. Освітлення поверхні бетону - не менше 3000 лк. Для вимірювання довжини тріщин застосовують металеву лінійку, а для ширини розкриття тріщин - вимірювальну лупу за ГОСТ 25706 з розподілом по 0,05 мм.

СХЕМИ ВИПРОБОВУВАННЯ ШПАЛИ НА
ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ 
в підрейковому перерізі
10629 clip image027

в середньому перерізі
10629 clip image028

1 - стальна пластина з нахилом нижньої основи 1:20 розміром 250х100 мм, середньою товщиною 25 мм; 2 - стальна пластина розміром 250х100х25 мм; 3 - резинова прокладка розміром 250х100х10 мм; 4 - стальний вал діаметром 40 та довжиною 250 мм 
Кресл. 11

3.12. Перелік пристроїв, індикаторів та шаблонів для контролю геометричних параметрів шпал наведено у додатку 3.
3.13. Всі нестандартизовані засоби вимірювань та випробовувань повинні пройти метрологічну атестацію у відповідності з ГОСТ 8.326.

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

4.1. Транспортування та зберігання шпал слід виконувати у відповідності з вимогами ГОСТ 13015.4.
4.2. Шпали слід транспортувати та зберігати в штабелях горизонтальними рядами в робочому положенні (підошвою вниз). Висота штабеля повинна бути не більше 16 рядів.
Підкладки під шпали та прокладки між ними в штабелі слід розташовувати в заглибленнях підрейкових площадок шпал. Товщина дерев'яних підкладок та прокладок повинна бути не менше 50 мм. Допускається за погодженням виробника та замовника застосовувати дерев'янні прокладки перерізом не менше 40х40 мм при розташуванні їх на відсьтані 30 - 40 мм від упорних кромок заглиблень в підрейкових площадках шпал.
4.3. Шпали транспортують в полувагонах або автомобілях. Транспортування шпал різних марок та сортів в одному полувагоні або автомобілі не допускаєтся.

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1. Виробник гарнтує відповідність шпал вимогам стандарту за дотримання споживачем правил їх експлуатації, транспортуванні та зберіганні.
5.2. Гарантійний термін експлуатації шпал - 3 роки з дня укладання їх в шлях. Обчислення гарантійного терміну починається не пізніше 9 міс. з дня надходження шпал замовнику.

Завантажити ГОСТ 10629

 

 

 

 esk.com.ua
 esk.prom.ua

 esk-ua.all.biz