Обов'язковий аудит за 2021 рік

 

Змінами, внесеними Законом №466 до пп. 46.2 ПКУ, передбачено, що платники податку на прибуток підприємств, які відповідно до Закону №996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

 • разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
 • річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена пп. 120.1 ПКУ для подання податкових декларацій (розрахунків).

1. АПУ у своєму листі від 18.03.2022 р. «Щодо впливу військової агресії Російської Федерації на фінансову звітність та аудиторські звіти» звернула увага на прийняття Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, відповідно до якого:

 • суб’єкти господарювання (фізособи, ФОП, юрособи) подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
 • до суб’єктів господарювання не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання фінансової звітності та/або документів, зазначених вище, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3-х місяців після його завершення.

2. Мінфін 11.03.2022 р. видав інформаційне повідомлення, що у зв’язку з воєнним станом юрособи подаватимуть фінансові, аудиторські звіти й будь-які інші документи у документальній та/або електронній формі протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Звітність подаватимуть за весь період, коли її не подавали чи були зобов’язані подати документи.

Але такою ситуацією не варто зловживати – обов'язку вести бухоблік під час війни, для тих, хто має таку фізичну можливість, ніхто не скасував. І, як тільки з'явиться можливість скласти та подати цю фінзвітність, це краще зробити одразу, не чекаючи закінчення війни та трьох місяців після неї.

3. Вимоги Закону № 2115 також були враховані НКЦПФР. Рішенням від 13.03.2022 р. № 161 було встановлено, що річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

4. Нацбанк своєю постановою від 07.03.2022 р. № 41 дозволив банкам, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану. НБУ пообіцяв не застосовувати до банків заходів впливу за порушення ними строків подання річної фінзвітності та консолідованої річної фінзвітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінзвітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 р. в період дії воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення чи скасування.

Тож можна очікувати, що підхід до всіх суб’єктів господарювання буде аналогічний.

Про це повідомлено в Податковому віснику України.

Рішенням КМУ внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки.

Зокрема, такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Цими змінами також врегулювано питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях). Керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Отже, враховуючи зазначене вище, ТОВ «ЕСК» розміщує Звіт незалежного аудитора фінансової звітності за 2021 рік.

Завантажити звіт у форматі pdf

 

Послуги

 • Будівництво залізничних колій (розрахунок послуг за заявкою)
 • Капітальний та поточний ремонт залізничних колій (розрахунок послуг за заявкою)
 • Проектування під'їздних залізничних колій (розрахунок послуг за заявкою)
 • Загальнобудівельні роботи (розрахунок послуг за заявкою)

03-direktorГолова наглядової ради ТОВ «ЕСК»

Сергій Леонідович Шибко.

Народився 8 листопада 1958 року в м. Чернишевськ Читинської обл. в родині службовців. У зв'язку з призначенням батька, сім'я переїзджає до Дніпропетровська. У 1976 році вступає до Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту на факультет «Будівництво залізниць, колій та колійне господарство».

Після закінчення інституту, з 1981 року починає трудову діяльність з майстра залізничного цеху Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату, потім працює начальником дільниці та заступником начальника служби колії. З 1985 до 1992 року проходить шлях від старшого виконроба, головного інженера, до начальника СУ-1 тресту «Криворождорводстрой».

З 1997 року директор ТОВ «ЕСК».

За час керівництва підприємством Шибко С.Л, відзначений грамотами виконкому міської ради, грамотою Дніпропетровської обласної ради, почесною грамотою Президента України, Дипломом комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва у номінації «Лідер промисловості та підприємництва України 2004 року». В 2005 році став переможцем міського конкурсу-рейтингу серед суб'єктів господарської діяльності міста в номінації «Масштаб та якість».

 

ТОВ "ЕСК" працює за такими напрямками:

  1. Передпроектні роботи:
 • проведення інженерних досліджень: топографічні  зйомки, інженерно-геодезичні, а також інженерно-геологічні дослідження
 • попереднє опрацюваня різних варіантів колійного розвитку з повним обгрунтуванням кожного з них
 • складання техніко-економічного обгрунтування будівництва
  2. Проектування залізниць та штучних споруд:
 • будівельне проектування
 • проектування інженерних мереж: транспорт зовнішній, внутрішній
 • розробка спеціальних розділів проектів: кошторисна документація
 • проектний інжиніринг: оформлення дозвільної документації, отримання та оформлення вихідних данних для проектування, технічний супровід проекту
  3. Будівництво та ремонт залізниць.
  4. Транспортне будівництво:
 • магістральні та під'їздні залізницчні колії: спорудження земляного полотна, збір верхньої будови колії
 • залізничні мости, шляхопроводи, транспортні естакади
 • малі штучні споруди на залізницях та споруди інженерного захист
  5. Поточне утримання шляху:
 • контроль за станом колії та споруд, попередження та усунення несправностей, забезпечення тривалих термінів служби всіх елементів колії та споруд
 • регулювання ширини колії
 • виправка колії в профілі та плані
 • регулювання зазорів
 • відновлення працезддатності скріплень та в невеликих обсягах дренуючих властивостей баласту
 • одиночна заміна дефектних елементів верхньої будови колії
 • нагляд та догляд за земляним полотном, штучними та іншими спорудами
 • проведення оглядів стану залізничних колій та стрілочних переводів, перевірка стану під'їздних колій за шаблоном та рівнем (щомісяця з наданням актів огляду)
  6. Ремонт об'єктів промислового призначення.
  7. Загальнобудівельні роботи.
  8. Будівельно-монтажні роботи:
 • підготовка будівельної площадки
 • земляні роботи
 • роботи з влаштування зовнішніх інженерних мереж та їх обладнання 
 • роботи з влаштування внутрішніх інженерних мереж
 • технологічний та будівельний інжиніринг
 • розробка тендерної документації для підрядних торгів
  9. Комерційна діяльність:
 • продаж зібраної рейкошпальної решітки, шпал дерев'яних просочених та непросочених, бруса для стрілочних переводів, пиломатеріалів, а також виготовлених столярних виробів
  10. Здійснення функцій генерального підрядника.

Географія діяльності

02-company

 

 • Історія нашого підприємства починається з 10 вересня 1948 року зі створення будівельного управління «Желдорспецстрой» у складі тресту «Криворожстрой».
 • З 1958 року по 1968 рік підприємство переходить до складу новоствореного тресту «Криворожаглострой».
 • З 1968 року по 1996 рік колектив працює у складі тресту «Криворрождорводстрой».
 • У січні 1997 року наше підприємство у повному складі виходіть з тресту «Криворождорводстрой» та створює ТОВ «ЕСК», яке є правонаступником усіх зобов'язань колекстиву.

Основними напрямками діяльності підприємства є будівництво, реконструкція, капітальні ремонти залізничних колій, проектування під'їздних колій, загальнобудівельні роботи, реалізація матеріалів верхньої будови колії, а також виробництво пиломатеріалів та столярних виробів.

 

 

 

 

 esk.com.ua
 esk.prom.ua

 esk-ua.all.biz