Обов'язковий аудит за 2020 рік

 

Змінами, внесеними Законом №466 до пп. 46.2 ПКУ, передбачено, що платники податку на прибуток підприємств, які відповідно до Закону №996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

 • разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
 • річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена пп. 120.1 ПКУ для подання податкових декларацій (розрахунків).

ДПС в ІПК від 09.06.2020 р. №2356/6/99-00-05-05-02-06/ІПК повідомляє, що вищезазначені зміни до пп. 46.2 ПКУ набрали чинності 23.05.2020 р. і граничний термін подання декларації та фінансової звітності за звітний період (2019 рік) вже минув, то вперше норма цього пункту щодо обов'язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за підсумками 2020 звітного року.

Тобто, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону №996, зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

 • разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період (2020 рік) звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
 • річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10.06.2021 р.

На виконання вимог ч. 3 ст. 14 Закону №996, підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Отже, враховуючи зазначене вище, ТОВ «ЕСК» розміщує Звіт незалежного аудитора фінансової звітності за 2020 рік.

Завантажити звіт у форматі pdf

 

Услуги

 • Строительство железнодорожных путей (расчет услуг по заявке)
 • Капитальный и текущий ремонт железнодорожных путей (расчет услуг по заявке)
 • Проектирование подъездных железнодорожных путей (расчет услуг по заявке)
 • Ремонт и реконструкция малоэтажных зданий (расчет услуг по заявке)
 • Общестроительные работы (расчет услуг по заявке)

03-direktorДиректор предприятия ООО «ЕСК»

Сергей Леонидович Шибко.

Родился 8 ноября 1958 году в г. Чернишевск Читинской обл. в семье служащих. В связи с назначением отца, семья переезжает в Днепропетровск. В 1976 году поступает в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет «Строительство железной дороги, пути и путевое хозяйство».

После окончания института, с 1981 года начинает трудовую деятельность с мастера железнодорожного цеха Новокриворожского горно-обогатительного комбината, потом работает начальником участка и заместителем начальника службы пути. С 1985 до 1992 года проходит путь от старшего прораба, главного инженера, до начальника СУ-1 треста «Криворождорводстрой».

С 1997 года директор 000 «ЕСК».

За время руководства предприятием Шибко С.Л, отмечен грамотами исполкома горсовета, Грамотой Днепропетровского областного совета, почетной грамотой Президента Украины, Диплом комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства в номинации «Лидер промышленности и предпринимательства Украины 2004года». В 2005 году стал победителем городского конкурса-рейтинга среди субъектов хозяйственной деятельности города в номинации «Масштаб и качество».

 

OOO "ЕСК" работает по следующим направлениям:

  1. Предпроектные работы:
 • проведение инженерных изысканий: топографические съемки, инженерно-геодезические, а также инженерно-геологические изыскания
 • предварительная проработка различных вариантов путевого развития с полным обоснованием каждого из них
 • составление технико-экономического обоснования строительства
  2. Проектирование железных дорог и искусственных сооружений:
 • строительное проектирование
 • проектирование инженерных сетей: транспорт внешний, внутриплощадочный
 • разработка специальных разделов проектов: сметная документация
 • проектный инжиниринг: оформление разрешительной документации, получение и оформление исходных данных для проектирования, техническое сопровождение проекта
  3. Строительство и ремонт железных дорог.
  4. Транспортное строительство:
 • магистральные и подъездные железнодорожные пути: сооружение земляного полотна, устройство верхнего строения пути
 • железнодорожные мосты, путепроводы, транспортные эстакады
 • малые искусственные сооружения на железных дорогах и сооружения инженерной защиты
  5. Текущее содержание пути:
 • контроль за состоянием пути и сооружений, предупреждение и устранение неисправностей, обеспечение длительных сроков службы всех элементов пути и сооружений
 • регулировка ширины колеи
 • выправка пути в профиле и плане
 • регулировка зазоров
 • восстановление работоспособности скреплений и в небольших объемах дренирующих свойств балласта
 • одиночная замена дефектных элементов верхнего строения пути
 • надзор и уход за земляным полотном, искусственными и другими сооружениями
 • проведение осмотров состояния железнодорожных путей и стрелочных переводов, проверка состояния подъездных путей по шаблону и уровню (ежемесячно с представлением актов осмотра)
  6. Ремонт объектов промышленного назначения.
  7. Общестроительные работы.
  8. Строительно-монтажные работы:
 • подготовка строительной площадки
 • земляные работы
 • работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования
 • работы по устройству внутренних инженерных систем
 • технологический и строительный инжиниринг
 • разработка тендерной документации для подрядных торгов
  9. Коммерческая деятельность:
 • продажа собранной рельсошпальной решетки, шпал деревянных пропитанных и непропитанных, бруса для стрелочных переводов, пиломатериалов, а также изготовляемых столярных изделий
  10. Осуществление функций генерального подрядчика.

География деятельности

02-company

 

 • История нашего предприятия начинается с 10 сентября 1948 года с создания строительного управления «Желдорспецстрой» в составе треста «Криворожстрой».
 • С 1958 года по 1968 год предприятие переходит в состав, вновь созданного, треста «Криворожаглострой».
 • С 1968 года по 1996 год коллектив работает в составе треста «Криворрождорводстрой».
 • В январе 1997 года наше предприятие в полном составе выходит из состава треста «Криворождорводстрой» и создает ООО «ЕСК», которое является правопреемником всех обязательств коллектива.

Основными направлениями деятельности предприятия являются строительство, реконструкция, капитальные ремонты железнодорожных путей, проектирование подъездных, общестроительные работы, реализация материалов верхнего строения пути, а также производство пиломатериалов и столярных изделий.

 

 

 

 

 esk.com.ua
 esk.prom.ua

 esk-ua.all.biz